Γραμματοπούλου Νικολέτα – Ψυχολόγος | Παπακυριαζή 42 Λάρισα, Τηλ.: 2410 28 68 38

Συμβουλευτική Γονέων

Η οικογένεια είναι η φυσική και θεμελιώδης μονάδα της κοινωνίας, ένα δυναμικό σύστημα με ιδιαίτερους κανόνες, το οποίο μεταξύ άλλων αντιπροσωπεύει ένα σύνολο συνειδητών ανθρώπινων σχέσεων που υπόκεινται σε διαρκή μεταβολή.

Σε αυτό το σύστημα οι γονείς καλούνται να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο αφού ο σκοπός τους μεταξύ άλλων είναι η διαμόρφωση της προσωπικότητας των παιδιών, η γνωστική και συναισθηματική τους ανάπτυξη και η κοινωνικοποίηση των παιδιών από το στενό οικογενειακό προς το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.

Η εποχή μας όμως χαρακτηρίζεται από ταχύτατες αλλαγές τόσο σε κοινωνικό, όσο και σε πολιτισμικό ή οικονομικό επίπεδο. Έτσι οι προκλήσεις των γονέων είναι σε πολλές περιπτώσεις πρωτόγνωρες ενώ ο διαθέσιμος χρόνος για την αντιμετώπισή τους ολοένα και συρρικνώνεται.

Η συμβουλευτική γονέων επιδρά ως καταλύτης με σκοπό να ξεμπλοκάρει τις διαταραγμένες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μελών του οικογενειακού συστήματος και να αποκαταστήσει την επικοινωνία και την ισορροπία στο οικογενειακό περιβάλλον.

Μπορείτε καθημερινά να επικοινωνήσετε με το γραφείο της ψυχολόγου Γραμματοπούλου Νικολέτας, στη Λάρισα, και να κλείσετε ένα ραντεβού, προκειμένου να έρθετε σε μια πρώτη επαφή με την έννοια της ψυχοθεραπείας και της συμβουλευτικής.

Online Συνεδρίες

Σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο, παρέχεται η δυνατότητα εξ αποστάσεων συνεδριών μέσω skype.