Γραμματοπούλου Νικολέτα – Ψυχολόγος | Παπακυριαζή 42 Λάρισα, Τηλ.: 2410 28 68 38

Τι είναι κατάθλιψη;

Η κατάθλιψη είναι μια ψυχική κατάσταση, η οποία χαρακτηρίζεται από λιγότερο ή περισσότερο παρατεταμένη περίοδο, κατά την οποία τα κύρια συναισθήματα που επικρατούν στη ζωή ενός ανθρώπου είναι η θλίψη και η μελαγχολία, σε τέτοιο βαθμό, που επεμβαίνουν στην καθημερινότητα του ανθρώπου. Η ψυχική αυτή διαταραχή επηρεάζει ένα πολύ μεγάλο φάσμα των λειτουργιών ενός ανθρώπου, ενώ εμφανίζεται με διάφορες μορφές, οι οποίες επιγραμματικά είναι οι εξής:

Μείζων Καταθλιπτική Διαταραχή (κλινική κατάθλιψη): Διαφέρει από την κοινή κατάθλιψη, αφού τα συμπτώματα είναι πιο έντονα και δεν έχουν παροδικό χαρακτήρα. Επηρεάζει την ικανότητα του ατόμου να εργαστεί, να μελετήσει, να κοιμηθεί, να φάει κ.λπ.

Διπολική διαταραχή (γνωστή και ως διπολική συναισθηματική διαταραχή, μανιοκαταθλιπτική διαταραχή ή απλώς μανιοκατάθλιψη). Τα άτομα με διπολική διαταραχή βιώνουν επεισόδια ανεβασμένης ή ευερέθιστης διάθεσης -γνωστά ως μανία-, εναλλασσόμενα με επεισόδια κατάθλιψης.

Ενδογενής κατάθλιψη. Προέρχεται από το ίδιο το άτομο και οφείλεται κυρίως σε συνδυασμό βιολογικών και ψυχικών παραγόντων. Δεν οφείλεται δηλαδή στο περιβάλλον, στο οποίο το άτομο κινείται.

Άτυπη κατάθλιψη. Χαρακτηρίζεται από αντιδραστικότητα της διάθεσης (ο ασθενής είναι ικανός να βιώνει καλυτέρευση της διάθεσης σε ευχάριστα γεγονότα) και θετικότητα. Άτομα με άτυπη κατάθλιψη βιώνουν αύξηση βάρους και αυξημένη όρεξη για φαγητό, υπνηλία ή υπερυπνία και έντονη κοινωνική φθορά, ως συνέπεια της υπερευαισθησίας στην αντιλαμβανόμενη διαπροσωπική απόρριψη.

Ψυχωτική κατάθλιψη. Θεωρείται από τις πλέον σοβαρές και επικίνδυνες μορφές κατάθλιψης, καθώς τάσεις και συμβάντα αυτοκτονίας είναι συνήθη σε άτομα στα οποία διαπιστώθηκε ψυχωτική κατάθλιψη. Πρόκειται περί χρόνιας και κυκλικής κατάστασης, κατά την οποία ήπια επεισόδια κατάθλιψης διαδέχονται εκδηλώσεις ακραίας ψύχωσης.

Κυκλοθυμία. Είναι διαταραχή της ψυχικής διάθεσης και εκδηλώνεται με εναλλαγές μανιακών και καταθλιπτικών επεισοδίων. Χαρακτηριστικό της κυκλοθυμίας είναι ότι έχει ενδογενή αίτια, η αλλαγή της διάθεσης προέρχεται δηλαδή από το ίδιο το άτομο και δεν οφείλεται σε εξωτερικούς παράγοντες.

Δυσθυμία. Χαρακτηριστικά της δυσθυμίας είναι τα λιγότερο επώδυνα αλλά χρόνια συμπτώματα κατάθλιψης. Σε αντίθεση με τη μείζονα κατάθλιψη, το άτομο δεν έχει τόσο έντονα μειωμένη λειτουργικότητα, ενώ τα συμπτώματα είναι πιο ήπια.

Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή (Obsessive - compulsive disorder) Χαρακτηρίζεται είτε από ιδεοληψίες, είτε από ψυχαναγκασμούς, είτε και από τα δύο. Οι περισσότεροι πάσχοντες αναγνωρίζουν τον παθολογικό χαρακτήρα αυτών των καταναγκασμών, καθώς και ότι είναι ανούσιοι και υπερβολικοί, ωστόσο κρίνεται εξαιρετικά δυσχερές από τους ίδιους να τους σταματήσουν.